All posts by sancak

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA   Kanunda boşanma sebebi için belirli ”olgular” bulunması gerekiyorsa özel boşanma sebebi, boşanmanın yasal koşulu olarak ileri sürülen olgular belirlenmeyip de evlilik birliğinin temelden sarsılması yeterli görüldüğü takdirde genel boşanma sebebi söz konusudur. Gerek anlaşmalı boşanma gerekse de Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre açılan davalar genel boşanma

TANIK KORUMA USULLERİ

CEZA MUHAKEMESİNDE TANIK KORUMA USULLERİ Tanık; hukuk ve ceza davalarında, tanıklık yaptığı uyuşmazlık konusu dosya ile ilgili bilgi ve görgüleri hakkında beyanda bulunan kişidir. Bir suçun aydınlatılmasında her türlü iz, eser, emare kadar tanıklık yapan tanıkların beyanı da o uyuşmazlığın çözümünde önem arz etmekte olup bazı durumlarda adalete ulaşmak için

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ, KREDİ KARTININ ÇALINMASI VE KAYBOLMASI HALİNDE KART SAHİBİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU   Bireylerin artan ihtiyaç ve istekleriyle birlikte ekonomik faktörlerin de gelişmesi  teknoloji çağında yeni ödeme araçlarına ihtiyaç duyularak kartlı ödeme sistemine geçişte en önemli etken olmuştur. Kartlı ödeme araçları genel olarak 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar

UNUTULMA HAKKI

5651 SAYILI KANUN’DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA “UNUTULMA HAKKI” Unutulma hakkı;  dijital hafızada yer alan bireylere ait rahatsız edici her türlü kişisel içeriğin, yine bireylerin talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması/silinmesi olarak tanımlanmıştır.   Kişisel içerikten kasıt başvurucu hakkında her türlü yazı, görüntü, ses, video vb. materyallerdir. Bu

DEPREMZEDELERİN FOTOĞRAFLARININ PAYLAŞILMASININ KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

DEPREMZEDELERİN FOTOĞRAFLARININ PAYLAŞILMASININ KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ   Kişiyi kişi yapan tüm değerler kişilik hakkı kapsamındadır. Bir kimsenin özel hayatı, fotoğrafı, sesi kişilik hakkı kapsamında korunması gereken başlıca değerlerdir. 5982 sayılı kanunun 2. Maddesinde “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. “ düzenlemesi ile kişilik haklarına koruma mekanizması getirilmiştir. Avrupa

Sosyal Medya Devlerine kesilen cezalar ile ilgili Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün Hürriyet’e açıklamada bulundu

Sosyal Medya Devlerine kesilen cezalar ile ilgili Av. Kürşat Ergün Hürriyet’e açıklamada bulundu Türkiye Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Periscope’a 10’ar milyon liralık ceza kesti, bildirimler şirketlerin ABD’deki merkezlerine gönderildi. BANT DARALTMA CAYDIRICI OLUR Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bu şirketlerin Türkiye’de ticari işletme kayıtları olmadığı için cezaların yurtdışı

YARGITAY’DAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN YAZIŞMALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Günlük iletişimimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz elektronik yazışmalar; bugün, iş hayatının da olmazsa olmazı. Facebook gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra Whatsapp gibi haberleşme odaklı uygulamalarda, her gün birçok hukuki ilişki inşa edilip sona erdiriliyor. Kurumsal iş dünyasında ise firmalar, gerek iç işleyişinde gerekse de dış ilişkilerinde birçok faaliyetini mailler

Aile Konutu Eş Rızası Olmadan Satılamayacak

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşler arasında kimi zaman büyük tartışmalara da yol açan ‘aile konutu’ ile ilgili önemli bir karar verdi. Kurul, tapuda ‘Aile konutudur’ şerhi olmasa bile eşin rızasının alınmasının şart olduğuna hükmetti. Kurul, verdiği kredi ödenmeyince evi icra yolu ile alan bankayı haksız buldu. Tapu devrini iptal etti.

Düğün takısı kimin hakkı?

Yargıtay, “Düğünde kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey kadına ait” içtihadını değiştirdi mi? Artık düğünde kadına takılan kadına, erkeğe takılan erkeğe mi verilecek? Takı torbası, sandığına koyulan takı nasıl paylaşılacak? Son emsal kararı ışığında, düğünde erkeğe takılan ‘kadına özgü olmayan’ takılar artık erkeğe verilebilecek. Ata, cumhuriyet altını, yarım,

Call Now ButtonAra