Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Contact Info

Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Daily Archives: 11/11/2020

TANIK KORUMA USULLERİ

CEZA MUHAKEMESİNDE TANIK KORUMA USULLERİ Tanık; hukuk ve ceza davalarında, tanıklık yaptığı uyuşmazlık konusu dosya ile ilgili bilgi ve görgüleri hakkında beyanda bulunan kişidir. Bir suçun aydınlatılmasında her türlü iz, eser, emare kadar tanıklık yapan tanıkların beyanı da o uyuşmazlığın çözümünde önem arz etmekte olup bazı durumlarda adalete ulaşmak için

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ, KREDİ KARTININ ÇALINMASI VE KAYBOLMASI HALİNDE KART SAHİBİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU   Bireylerin artan ihtiyaç ve istekleriyle birlikte ekonomik faktörlerin de gelişmesi  teknoloji çağında yeni ödeme araçlarına ihtiyaç duyularak kartlı ödeme sistemine geçişte en önemli etken olmuştur. Kartlı ödeme araçları genel olarak 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar

UNUTULMA HAKKI

5651 SAYILI KANUN’DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA “UNUTULMA HAKKI” Unutulma hakkı;  dijital hafızada yer alan bireylere ait rahatsız edici her türlü kişisel içeriğin, yine bireylerin talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması/silinmesi olarak tanımlanmıştır.   Kişisel içerikten kasıt başvurucu hakkında her türlü yazı, görüntü, ses, video vb. materyallerdir. Bu

DEPREMZEDELERİN FOTOĞRAFLARININ PAYLAŞILMASININ KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

DEPREMZEDELERİN FOTOĞRAFLARININ PAYLAŞILMASININ KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ   Kişiyi kişi yapan tüm değerler kişilik hakkı kapsamındadır. Bir kimsenin özel hayatı, fotoğrafı, sesi kişilik hakkı kapsamında korunması gereken başlıca değerlerdir. 5982 sayılı kanunun 2. Maddesinde “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. “ düzenlemesi ile kişilik haklarına koruma mekanizması getirilmiştir. Avrupa

Ara