Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Contact Info

Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

ANLAŞMALI BOŞANMA

Categories: Genel

ANLAŞMALI BOŞANMA

 

 • Kanunda boşanma sebebi için belirli ”olgular” bulunması gerekiyorsa özel boşanma sebebi, boşanmanın yasal koşulu olarak ileri sürülen olgular belirlenmeyip de evlilik birliğinin temelden sarsılması yeterli görüldüğü takdirde genel boşanma sebebi söz konusudur. Gerek anlaşmalı boşanma gerekse de Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre açılan davalar genel boşanma sebebine göre açılmış kabul edilir.

 

 • Anlaşmalı boşanma genel ve mutlak boşanma nedeni olarak nitelendirilmektedir Anlaşmalı boşanma kusur unsuruna yer vermeyen, evlilik birliğinin sarsılmasını boşanma sebebi olarak kabul eden bir düzenlemedir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÖZELLİKLERİ

 1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması İlkesine Dayanan Boşanma Sebebi Olması,
 2. Çekişmesiz Yargı Faaliyeti Olması,
 3. Tarafların Serbest İradelerinin Rol Oynaması.

 

ANLAŞMALI BOŞANMANIN KOŞULLARI

 1. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması,
 2. Eşlerin Boşanmak Üzere Birlikte Başvurmaları veya Bir Eşin Açtığı Davayı Diğerinin Kabul Etmesi,
 3. Hakimin Tarafları Dinlemesi Koşulu,
 4. Hakimin Anlaşma Şartlarını Boşanmanın Mali Sonuçları ile Çocukların Durumları Yönünden Uygun Bulması(PROTOKOL YAPMA ZORUNLULUĞU).

 

 • Taraflar boşanma ve fer’i neticelerine ilişkin olarak karşılıklı anlaşmaya varmış olmalarına rağmen yargılama gideri ve vekâlet ücreti konularında uyuşmazlık varsa hâkim, anlaşma temeline dayalı boşanma davasını kabul etmeli ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinden tarafları müteselsilen sorumlu tutmalıdır.
 • Anlaşma temeline dayalı boşanma yargılamasının mahiyeti gereği davanın görüldüğü mahkeme dışında başka bir mahkeme tarafından yani istinabe yoluyla tarafların dinlenilmesinin uygun olmayacağı açıktır. Hâkim tarafların tamamen kendi istekleri doğrultusunda boşanmayı talep etmekte olduklarından emin olmalıdır. Bu noktada tarafların salt duruşma sırasındaki beyanları değil; görünüşleri, konuşma tarzları, ses tonları dahi hâkimin değerlendirme yapmasında etkili olur.

 

 • Boşanmak hususundaki irade beyanının açıklanması şahsa bağlı haklardandır. Bu sebeple eşlerden biri vesayet altında olsa dahi vasinin yargılama aşamasında asil yerine anlaşma temeline dayalı boşanma hususunda irade açıklamasında bulunamayacaktır.

 

                                                                                                                                           Av. Tuğba COŞKUN

 

 

 

Leave Comments

Ara