All posts by sancak

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN VELAYETİ

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN VELAYETİ TDK sözlüğünde “velilik” olarak tanımlannen velayet kavramı; hukukumuzda küçüklerin bakımı, korunması ve yetiştirilmesi hususlarında anne ve babaların sahip olduğu hak ve yükümlülükler olarak açıklanmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre ergin olmayan çocuk, kural olarak anne ve babasının velâyeti altında kabul edilmekte ve yasal sebep olmadıkça

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM             Günümüzde birçok alan gibi spor da evrensellik kazanmış ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu sebeple, sporun tarafları arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları kendine özgü kurallarla çözüme kavuşturan, spordaki hukuki düzenlemeleri sistematik bir şekilde inceleyen bir hukuk disiplini olan “spor hukuku” kendiliğinden oluşmuştur. Spor hukuku kapsamında

MÜLTECİ NEDİR? SIĞINMACI NEDİR?

MÜLTECİ NEDİR?  SIĞINMACI NEDİR? Türkiye, günümüzde nüfus hareketleri için gerek fiziki gerek sosyo-politik konumu bakımından geçiş ülkesi durumuna gelmiştir. Özellikle Doğu Avrupa Devletlerinden gelen kişiler için varış ülkesi niteliği taşıyan Türkiye, söz konusu özelliği Türk soylu kişiler ve Ortadoğu ülkelerinden gelenler bakımından da göstermektedir. Hareket halindeki nüfusun bir kısmının ekonomik

ARAÇ DEĞER KAYBINDA SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

  ARAÇ DEĞER KAYBINDA SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU Hayatın vazgeçilmez yaşam şartlarından birisi de malumunuz trafiğe çıkmaktır.  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan “2019 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri”ne göre yıl içinde 1 milyon 168 bin 144 trafik kazası gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre trafiğe çıkınca kaza riskiyle karşı karşıya gelme ihtimalimizin çok

NAFAKA ÖDEMEMENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

NAFAKA ÖDEMEMENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Nafaka, TDK’ da kelime anlamı olarak “geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik” olarak tanımlanmıştır. Hukuksal anlamda ise kanunda öngörülen koşulların oluşması halinde nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişinin ödemesi gereken, ödenecek olan kişinin asgari ihtiyaçlarını sağlamak için hakim tarafından kararlaştırılan ekonomik anlamda katkıdır. Medeni kanunda düzenlenen nafakanın

İMAR AFFININ HUKUKİ BOYUTU

İMAR AFFININ HUKUKİ BOYUTU   İmar Affı Nedir? Yapıların ilgili mevzuatlara (İmar ve Gecekondu Kanunu gibi) aykırı şekilde inşa edilmiş olması veya kullanılması, bu yapının “kaçak” olarak nitelendirilmesi sonucunu doğurur. İmar affı, 2981 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup 31.12.2017 tarihinden önce kaçak şekilde yapılmış yapıların, kayıt altına alınması ve yapı

GEMİLERİN ÇARPIŞMASI: ÇATMA

ÇATMA NEDİR ? 1) Tanım ve Uygulama Alanı             Bir deniz ticareti hukuku terimi olan çatma, iki ya da daha fazla geminin birbiriyle çarpışması anlamına gelmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; gerçekleşen çarpışmanın “çatma” olarak nitelendirilebilmesi için çarpışan nesnelerin Türk Ticaret Kanunu’nun 931. maddesinde yer verilen gemi kavramına uyumluluk göstermesi gerekmektedir.

İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİ

İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİ   Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma durumunda velayet hakkı, hakim tarafından yalnızca anne ve babaya yani eşlerden birine verilebilir. Anne ve babanın ölmesi durumunda ise çocuğun üstün yararı ve menfaatine göre vasi atanır. Çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ve gelişiminde birinci derecede sorumlu olan velayet hakkına sahip

BOŞANMA PROTOKOLÜ

BOŞANMA PROTOKOLÜ   Boşanma protokolü, evli kişilerin boşanma yönündeki karşılıklı irade beyanlarından oluşan, boşanmanın feri neticeleri olan tazminat, nafaka ve velayet hususunda düzenlemeleri ihtiva etmesi gereken kendine özgü yapısı olan bir aile hukuku sözleşmesidir.   Boşanma kararı verilebilmesi için boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin

Call Now ButtonAra