Daily Archives: 25/11/2020

KONKORDATO TALEBİ ŞARTLARI NELERDİR?

KONKORDATO TALEBİ ŞARTLARI NELERDİR?             Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçlunun, kanunda öngörülen şartlar ile mahkeme denetim ve gözetiminde, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını tasfiye etmesine imkan veren müesseseye konkordato denir. Özünde bir sulh olan konkordato ile; Borçlu, iflas etmekten kurtulur. Alacaklılar, iflâsa kıyasla daha yüksek oranda

EVLİLİK MALLARININ TASFİYESİ

EVLİLİK MALLARININ TASFİYESİ Boşanmada mal paylaşımı, evliliğin mahkeme kararıyla sona ermesinden sonra kural olarak edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması şeklinde olmaktadır. Mal paylaşımı davası boşanma davasından önce veya boşanma davasıyla birlikte açılamaz. Açıldığı takdirde mahkemece bekletici mesele yapılır. Boşanma davası üzerine verilen karar kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN VELAYETİ

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN VELAYETİ TDK sözlüğünde “velilik” olarak tanımlannen velayet kavramı; hukukumuzda küçüklerin bakımı, korunması ve yetiştirilmesi hususlarında anne ve babaların sahip olduğu hak ve yükümlülükler olarak açıklanmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre ergin olmayan çocuk, kural olarak anne ve babasının velâyeti altında kabul edilmekte ve yasal sebep olmadıkça

Ara