All posts by sancak

YARGITAY’A GÖRE; “KAYINVALİDENİN CENAZESİNE GİTMEMEK BOŞANMA SEBEBİDİR.”

KAYINVALİDENİN CENAZESİNE GİTMEMEK BOŞANMA SEBEBİDİR. T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/18254 Karar: 2016/11230 Karar Tarihi: 07.06.2016 Yargıtay Kararı MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı davanın kabulü, manevi

İNTERNET BANKACILIĞINDA HUKUKİ SORUMLULUK

                 İNTERNET BANKACILIĞINDA HUKUKİ SORUMLULUK   İnternet bankacılığı, kişilerin para çekmek dışındaki bankayla ilgili işlemlerini bizzat bankaların şubelerinde fiili olarak yerine getirmek yerine bu işlemleri  internet  ortamında gerçekleştirebilme imkanı sağlayan kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Bankalar, söz konusu işlemlerin internet ağı üzerinden gerçekleştirilebilmesi için gereken uygulama altyapısını oluşturarak müşterilerine kolaylaştırıcı bir imkan

RÜŞVET SUÇU, ŞARTLARI VE CEZASI

RÜŞVET SUÇU, ŞARTLARI VE CEZASI 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığı altında yer alan rüşvet suçu, kamu hizmetlerinin eşitlik, liyakatlilik ve adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü konusunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması amacıyla düzenlenmiştir. (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ Elektronik Sözleşme (E-Sözleşme) Nedir ? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. Maddesine göre sözleşme; tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı hükme bağlanmıştır. Kanun’da açıkça aksi belirtilmediği sürece, bu iradelerin belirli bir şekilde açıklanması zorunlu değildir. Önemli olan irade beyanının karşı tarafa ulaşmasıdır.

ADLİ SİCİL ve ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ

ADLİ SİCİL ve ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun amacı; “Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, saklanmasına ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasların” belirlenmesidir. Kanunun 15. Maddesinin yönlendirilmesi ile “Adli

KAMUYA AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇME YASAĞI

KAMUYA AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇME YASAĞI İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, koronavirüse karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla sosyal hayatı kısıtlayan pek çok düzenleme yürürlüğe girdi. Bu kısıtlayıcı düzenlemelerden son dönemde kamuoyu nezdinde en çok ses getireni ise kamuya açık bazı alanlarda sigara içmenin yasaklanması oldu. Bu yazımızda söz konusu

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU Özel Belgenin Tanımı Ve Cezası Özel Belgede Sahtecilik suçu için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 207’de; “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer

KONKORDATO TALEBİ ŞARTLARI NELERDİR?

KONKORDATO TALEBİ ŞARTLARI NELERDİR?             Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçlunun, kanunda öngörülen şartlar ile mahkeme denetim ve gözetiminde, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını tasfiye etmesine imkan veren müesseseye konkordato denir. Özünde bir sulh olan konkordato ile; Borçlu, iflas etmekten kurtulur. Alacaklılar, iflâsa kıyasla daha yüksek oranda

EVLİLİK MALLARININ TASFİYESİ

EVLİLİK MALLARININ TASFİYESİ Boşanmada mal paylaşımı, evliliğin mahkeme kararıyla sona ermesinden sonra kural olarak edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması şeklinde olmaktadır. Mal paylaşımı davası boşanma davasından önce veya boşanma davasıyla birlikte açılamaz. Açıldığı takdirde mahkemece bekletici mesele yapılır. Boşanma davası üzerine verilen karar kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye

Call Now ButtonAra