Daily Archives: 11/12/2020

MEŞRU MÜDAFAA (SAVUNMA)

MEŞRU MÜDAFAA (SAVUNMA) Meşru müdafaa, yasal savunma veya meşru savunma; uğranılan bir saldırı karşısında saldırıyı durdurmak veya saldırının etkilerini azaltmak amacıyla, kişinin kendisini veya bir başkasını koruması için başka bir yolun olmaması durumlarında, saldırı ile orantılı bir şekilde işlenen fiildir. Meşru savunma, gerek 765 sayılı Kanunun 49/2. maddesinde, gerekse 5237

PANDEMİ SÜRECİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

PANDEMİ SÜRECİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı etkinşekildemücadele edilmesi için sosyal hayatı sınırlayan birçok tedbiryetkili mercilerce yürürlüğe sokulmuştur. Bu tedbirlerin başında ise birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de “Sokağa Çıkma Yasağı” gelmektedir. Gerek virüsün yayılma hızının yüksekliği gerekse de virüsle mücadele konusunda devletlerin ve

EŞLER ARASINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

EŞLER ARASINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ Özel hayat, TDK tarafından “kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Özel hayatın gizliliğinin ihlalinden bahsedebilmek için öncelikle özel hayattan ne anlamamız gerektiği ve sınırının ne olduğundan bahsetmek gerekir. Özel hayat ; başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten

EVLİ OLDUĞU HALDE SOSYAL MEDYADA KENDİNİ BEKAR OLARAK TANITMAK BOŞANMA VE TAZMİNAT SEBEBİDİR.

  EVLİ OLDUĞU HALDE SOSYAL MEDYADA KENDİNİ BEKAR OLARAK TANITMAK BOŞANMA VE TAZMİNAT SEBEBİDİR.   YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2013/20540 Karar No: 2014/10084 Karar Tarihi: 29.04.2014 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi TARİHİ : 20.06.2013 NUMARASI : Esas no:2012/147 Karar no:2013/398 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda

YALAN YERE YEMİN ETME SUÇU

YALAN YERE YEMİN ETME SUÇU Yalan yere yemin etme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. TCK Madde 275 uyarınca; “(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİNE AYKIRI DAVRANILMASI HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME  

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİNE AYKIRI DAVRANILMASI HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME  2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan kentinde dünyayı sarsan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) adı verilen hastalık teşhis edilmiştir. Dünyayı sarsan bu hastalık sonucunda 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkemizde de bu hastalığın yayılmasını önlemek maksadıyla tedbirler

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? Günümüzde ticari firmalar tarafından kampanya, indirim, promosyon vb. amaçlarla kısa mesaj ve mail gibi iletiler almak hemen herkesin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Söz konusu bu iletiler ticari elektronik ileti olarak tanımlanmaktadırlar. Ticari elektronik ileti kavramı ise; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini

İFLAS NEDİR?

İFLAS NEDİR?              İflas, borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun(müflis) iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur. İcra takibinin aksine iflasta; alacaklıların tasfiyeden önce borçluya karşı takip

Ara