İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Categories: Genel

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Günümüzde ticari firmalar tarafından kampanya, indirim, promosyon vb. amaçlarla kısa mesaj ve mail gibi iletiler almak hemen herkesin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Söz konusu bu iletiler ticari elektronik ileti olarak tanımlanmaktadırlar. Ticari elektronik ileti kavramı ise; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yaptıkları her türlü ticari iletişim olarak açıklanmaktadır.

Ülkemizde ticari elektronik iletilerin alıcılara gönderimi,  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği alıcıların onayına bağlı olarak mümkün olmaktadır. Yani vatandaşların onay vermediği veyahut vermiş olduğu onayı iptal ettiği ticari firmaların kendilerine ticari elektronik ileti gönderme imkanı bulunmamaktadır.

Bu kapsamda T.C Ticaret Bakanlığı bünyesinde Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik‘e uygun olarak bir veri tabanı sistemi kurulmuştur. Kurulan bu sistem ileti yönetim sistemi olarak adlandırılmış olup ileti yönetim sistemi; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

İleti Yönetim Sistemi’yle birlikte kişiler, hangi hizmet sağlayıcıya ne zaman, nerede, hangi iletişim kanalı için izin verdiğini görüntüleyip dilerse onayını kaldırma imkanına sahip olmaktadırlar. Onayın kaldırılması halinde kişiye ticari elektronik ileti gönderimi durmaktadır. Sistemin alıcılara yani vatandaşlara sağladığı imkanlar özetle;

  • Hizmet sağlayıcılar ve markalarına verecekleri izinleri her kanal için ( arama, mesaj, e-posta) ayrı ayrı görüntüleyebilmek ve üzerinde değişiklik yapabilmek,
  • Hizmet hizmet sağlayıcılara iletişim onayı verebilmek veya reddetme hakkını kullanmak,
  • Ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin şikayette bulunmak.

Sistemin hizmet sağlayıcılara sunduğu imkanlar ise;

  • İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olup mevcut izinleri bir defa ekledikten sonra iletişim onaylarına ilişkin tüm süreci hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmek,
  • Müşterilerininin onay ve ret bildirimlerini farklı kanallardan kolayca toplayabilmek, işletmelerine ait markalar için bu izinleri ayrı ayrı yönetebilmek.

 

Görüldüğü üzere oluşturulan sistem ile alıcıların onay ve ret bildirimlerini yapabildiği, bunun yanında şikâyet hakkını kullanabildiği bir platform sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistem, hizmet sağlayıcıların, alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinlerin güvenli bir ortamda saklanması imkanını getirmektedir.

Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olması bir zorunluluktur. Bu doğrultuda sisteme kayıt olmak ve mevcut onayları sisteme yüklemek için T.C Ticaret Bakanlığı’nca hizmet sağlayıcılara verilen süre;

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine,
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir.

Beliriltmelidir ki verilen süre içerisinde hizmet sağlayıcılar tarafından sisteme yüklenmeyen izinler geçersiz kabul edilecektir. Yine vatandaşların sisteme girip çıkış hakkını kullanmadığı izinler de onay verilmiş olarak kabul edilecektir.

                                                                                                                               Av. Semanur KARATAŞ

Leave Comments

Ara