Daily Archives: 05/03/2021

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMA SUÇU

  TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMA SUÇU             Gerek bireysel araç kullanımındaki yoğunluk, gerekse de dikkatsiz sürücülerin çokluğu; “trafik güvenliği ihlallerini” önde gelen kamusal güvenlik problemlerinden biri haline getirmiştir. Hal böyle olunca; hukukumuzda, trafik kurallarını ve bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları düzenleyen çok sayıda düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemelerin birçoğu,

YÜZ KIZARTICI SUÇ KAVRAMI

  YÜZ KIZARTICI SUÇ KAVRAMI Öncelikle belirtmek gerekir ki ceza hukukumuz kapsamında “yüz kızartıcı suçlar” şeklinde düzenlenen bir suç kategorisi bulunmamaktadır. Yüz kızartıcı suç kavramı, Türk Ceza Kanunu dışındaki bazı özel kanunlarda ve 1982 Anayasa’nın 76. maddesinde tanımı yapılmadan düzenlenmiştir. Yüz kızartıcı suç kavramı ceza hukuku kapsamında bir sonuç doğurmamakla beraber

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU              Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda (TCK) “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 188. maddede düzenlenmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde burada korunan hukuki yararın “Kişi Sağlığı ve Genel Sağlık” olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Dolayısıyla kanun

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ HAKKI

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ HAKKI                Normlar hiyerarşisinin en üst noktasında bulunan anayasaların varlık sebebi, normları ile korumaya aldıkları en önemli kavram “insan hakları”dır. Filozof Jacques Martin insan haklarının önemini şu sözlerle ifade etmiştir: “İnsan bir kişi, bir bütün, kendisinin ve kendi eylemlerinin bir

KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU Kişisel veriler; 6698 Sayılı kanunda tanımlandığı üzere, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, kimlik numarası, parmak izi gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veridir. Günümüzde toplumsal işleyişin gerektirdiği ölçüde kurumlar tarafından

Call Now ButtonAra