E devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır?

Categories: Genel

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “E-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı” kamuoyunun görüşüne açılmış olup ilgili taslakta, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmelerinin feshi için yapılan başvuruların e-Devlet Kapısından işletmecilere iletebileceğine dair usul ve esaslar bulunmaktadır.

Buna göre aboneler e-Devlet Kapısına güvenli elektronik imza, Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden birisi ile giriş yapmış olmak şartı ile abonelik sözleşmesi fesih başvurularını işletmecilere iletebilirler. Bu yöntemlerden herhangi biri ile sisteme giriş yapıldıktan sonra fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçilmesi ve e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan örnek fesih başvuru belgesinin kullanılması suretiyle fesih başvurusunda bulunmak mümkündür.

Bu yöntem ile abonelere iptal işlemleri için başvuru kolaylığı sağlanması öngörülmektedir. Bu nedenle de abonelik sözleşmesinde herhangi bir taahhüt bulunması ve ödenmesi gereken bir cayma bedeli olması durumunda abonenin bu sorumluluğu devam edecektir.

İşletmeciler ise e-Devlet Kapısı üzerinden taraflarına iletilen fesih başvurularını her şartta işleme almakla ve e-Devlet Kapısı üzerinden abonelerin fesih başvurularının iletilebilmesi için sistemlerini çalışır halde tutmakla yükümlüdürler.

Taslağa göre başvuruda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek fesih talebini sonuçlandırmakla yükümlü olan işletmecilerin, feshe ilişkin talepleri reddedebilecekleri üç durum söz konusudur;

– E-Devlet Kapısı üzerinden taraflarına iletilen fesih başvuru belgesinde feshe ilişkin irade beyanı ve/veya abone imzasının yer almaması nedeniyle reddeder. (başvurunun reddedildiği konusunda e-Devlet Kapısı üzerinden ve iletişim bilgilerinin bulunması halinde fesih talebinin kendisine ulaştığı andan itibaren 24 saat içerisinde kısa mesaj, elektronik posta veya arama yöntemlerinden birini kullanarak aboneyi bilgilendirmekle yükümlüdürler)

– Abonenin numara taşıma başvurusunun olması ve bu talebin kendisine iletilmiş olması halinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan fesih başvurusunu reddeder.(abonenin devam eden nakil, devir, hat dondurma gibi taleplerinin olması durumunda ise e-Devlet Kapısı üzerinden iletilen fesih başvurularını mevzuata uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdürler)

– Abonenin e-Devlet Kapısı dışındaki başvuru yolları üzerinden iletilmiş fesih başvurusunun olması durumunda, diğer başvuru yollarından iletilmiş başvuruyu dikkate alarak ilgili mevzuat kapsamında fesih işlemini yürütmekle yükümlü olup, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuruyu reddeder.

Söz konusu taslağın 8.maddesine göre ise işletmecilerin bu Usul ve Esaslar ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde 15.2.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (Madde 12: Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, incelenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan ve abonelik sözleşmelerinin feshi için yapılan başvuruların e-Devlet Kapısından işletmecilere iletebileceğine ilişkin bu taslak 15.05.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup 15.07.2020-14.09.2020 tarihleri arasındaki test sürecinin tamamlanmasıyla bu kapsamdaki hizmetlerin kullanımı aboneler için 15.09.2020 tarihinde başlayacaktır.

Leave Comments

Ara