Tag Archives: e devlet

E devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “E-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı” kamuoyunun görüşüne açılmış olup ilgili taslakta, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmelerinin feshi için yapılan başvuruların e-Devlet Kapısından işletmecilere iletebileceğine dair usul ve esaslar bulunmaktadır.

Ara