KVKK’da süre uzatıldı !

Categories: Genel

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) internet sitesinden yaptığı açıklamada VEBSİS’e kayıt sürelerinin yeniden uzatıldı açıklaması yapıldı.

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİ YİNE UZATILDI !

Bazı veri sorumluları açısından VERBİS’e (veri sorumluluları siciline) kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü sürede VERBİS’e kayıt olmayanları ise 1.000.000 TL’ye varan idari para cezası beklemektedir. Kurul, 5 Eylül 2019 tarihinde bu süreleri uzatmıştı. Ancak çoğu veri sorumlusunun hala VERBİS’e kayıt yaptırmadığı ya da kayıtların düzgün şekilde olmadığı görülmektedir.

Bu sebeple de Kurul, 27 Aralık 2019 tarihinde almış olduğu 2019/387 Sayılı Kurul Kararı ile VERBİS’e kayıt süresini bir kez daha uzatmış oldu. Bu karar ile Kurul, “Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün sadece Kanunda öngörülen yaptırımlarla karşılaşmamak adına süresi içerisinde bir kayıt gerçekleştirmek olarak anlaşılmaması gerektiğini, bu amaca yönelik kayıt ve bildirimlerin Kanuna aykırılık teşkil edebileceğini” veri sorumlularına bir kez daha hatırlatmış oldu.

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün son tarihleri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SORUMLUSU SON KAYIT TARİHİ (UZATILMIŞ HALİ İLE)
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi

 

30.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi

 

30.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi

 

30.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu 31.12.2020

 

Görüldüğü üzere VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan veri sorumluları için süre 6 ay daha uzamış oldu. Zira, VERBİS’e kayıt olmanın nedenlerinden birisi kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesine engel olmak ve veri sorumlularının Kanuna uyumunu sağlamaktır. Bu sebeple de Kurul, VERBİS sistemine kaydı yeterli görmeyeceğini, VERBİS’te beyan edilen bilgilerin doğru, güncel ve güvenilir olması gerektiğini ve VERBİS’e kayıt olmadan önce veri işleme envanterinin oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.

 

Leave Comments

Call Now ButtonAra