KVKK şikayet bildirimi nereye ve nasıl yapılır?

Categories: Genel

Sancak Hukuk Bürosu olarak son günlerde en çok merak edilen KVKK şikayet bildirimi nereye ve nasıl yapılır? sorusunun cevabını sizler için hazırladık.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULUNA İLGİLİ KİŞİLERİN ŞİKAYET HAKKI

                KVKK ŞİKAYET MODULÜ NEDİR?

Kişilik hakları ihlal edilen kişilerin bu hususla ilgili cezai yaptırımlar için kolluğa, savcılığa başvurması mümkün iken idari yönden de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na başvuruda bulunması mümkündür. Bu başvuruda birtakım usul şartları öngörülmüş, şikayet başvurusunda bulunması gerekli hususlar ve süreler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Hakkı ihlal edilen kişinin mağdur olmaması için bu usul kurallarına uyması beklenmektedir.

İlgili kişinin Kurula başvuruda bulunmadan önce, öncelikle veri sorumlusuna başvuru yapması gerekmektedir. Eğer veri sorumlusu, ilgili kişinin başvurusunu 30 gün içerisinde cevaplandırmazsa veya başvuruyu reddederse yahut yetersiz cevap verirse, ilgili kişi Kişisel Verilerin Korunması madde 14 uyarınca, Kurula şikâyette bulunabilir. İlgili kişi bu şikayeti, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde yapmalıdır.

Söz konusu bu şikayetin 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4. Maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

 

İlgili kullanıcıların şikayet hakkını doğru bir şekilde kullanabilmesi için Kurul tarafından “https://www.kvkk.gov.tr/” adlı internet sitelerinde anasayfalarında “İLGİLİ KİŞİ ŞİKAYET BİLDİRİMİ” paneli açılarak KVKK şikayet modülü oluşturmuşlardır. Bu modülde “Şikayet Modül Kılavuzu” ilgili kullanıcılara yol gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca bu modülde ilgili kullanıcıları e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak şikayette bulunabilmeleri mümkündür.

Bu modül sayesinde ilgili kişiler, haklarının ihlal edilmesi durumunda Kurul’a yapacakları şikayeti bu yolları izleyerek doğru bir şekilde yapmış olacaklardır.

Leave Comments

Ara