Erişim engelleme kararı nedir? İçerik kaldırma nasıl yapılır?

Categories: Genel

Erişim engelleme kararı nedir? İçerik kaldırma nasıl yapılır? Bugünlerde başta sosyal medya olmak üzere bir çok internet kullanıcısı bu soruların yanıtlarını arıyor. Sancak Hukuk Bürosu olarak en çok merak edilen bu soruların yanıtlarını buradan bulabilirsiniz. İşte 

 • İnternetten içerik kaldırma nedir?
 • İçeriğe Erişimin Engelleme Kararı nereden talep edilir?
 • İnternetten İçerik (Video, Fotoğraf, Haber, Yorum vb.) Kaldırma ve Erişimi Engelleme Şartları
 • Erişim Engelleme Kararına itiraz nasıl yapılır?

gibi soruların cevapları ve sizlerden gelen yorumlar…

 • İnternetten içerik kaldırma nedir?

İnternet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, kamu yararı bulunması gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL adresine, ihlal bu şekilde giderilemediği takdirde tüm internet sitesine erişimin engellenmesini ifade etmektedir. 5651 sayılı ‘’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkında kanun ile içerik itibariyle belirli suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunan internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verileceği düzenlenmiştir.

 • İçeriğe Erişimin Engelleme Kararı nereden talep edilir?

 

Suç işlenmesi nedeniyle erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hakimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Görevli Mahkeme: Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi kararını vermeye görevli mahkeme, Sulh Ceza Hakimliği’dir (5651 sayılı kanun m.9/1).

Yetkili Mahkeme: Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri şunlardır:

 1. İnternet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.
 2. Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de erişimin  engellenmesi kararı   vermeye yetkilidir (5271 sayılı CMK m.12/5).

 

 • İnternetten İçerik (Video, Fotoğraf, Haber, Yorum vb.) Kaldırma ve Erişimi Engelleme Şartları

İnternette yayınlanan resim, video, haber, yorum vb. içeriklerin kaldırılması şartları 5651 sayılı Kanun’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. İnternet üzerinden yayımlanan içeriğin kaldırılması veya içeriğin yer aldığı web sitesinin ilgili bölümüne (URL) erişimin engellenmesi şu hallerde mümkündür:

 • Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
 • Suç işlenmesi nedeniyle erişimin engellenmesi,
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişim hizmetinin durdurulması,
 • İnternette unutulma hakkının kullanılması nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
 • Kamu yararı ve düzeni nedeniyle erişimin engellenmesi.

Özellikle belirtelim ki; internet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep hakları vardır.

 • Erişim Engelleme Kararına itiraz nasıl yapılır?

Erişim engelleme kararına itiraz edecek olan kişiler menfaati etkilenen kişiler olup erişim engelleme kararının tebliğ edilmesi veya öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili makama başvuru yapılmalıdır. Erişimin engellenmesi kararı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınmış ise menfaati zedelenenler kendisini kararı veren Sulh Ceza Hakimliğinin sıra olarak izleyen hakimliğe erişim engelleme kararına itiraz edebilirler. Örneğin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği Erişim Engelleme kararına karşı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilir.

 

Leave Comments

Ara