Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Contact Info

Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Araç değer kaybını kim öder? Araç değer kaybı nedir?

Categories: Genel

Kaza yaptığımızda aracımız değer kaybeder mi? Türkiye’de araç kullananların en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında belki de bu geliyor. Trafikte her an karşılaşabileceğimiz olumsuz olayların başında gelen trafik kazasında aracımız ne kadar maddi değer kaybeder ve araç değer kaybını kim öder? Araç değer kaybıyla ilgili tüm sorularınızın cevabı makalemizde.

ARAÇ DEĞER KAYBI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Araç değer kaybı aracın orijinalliğini yitirmesi olarakta nitelendirebileceğimiz, meydana gelen bir kaza sonrası onarılan aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesidir. Kaza neticesinde tarafların Kaza Tespit Tutanağı tutması gerekmektedir. Bu tutanak daha sonra değer kaybında bulunmak için zorunlu unsurdur. Kaza yapan bir aracın Tramer kaydında tamir-onarım ücreti kazanın niteliğine göre düşük veya yüksek olacak ve bu durum aracın satışında değer kaybına  sebebiyet verecektir. Böyle durumlarda aracınızın ikinci el piyasasında kaybolan değerini kusurlu taraf sigortasından talep edebilirsiniz. Fakat kazaya sebebiyet veren sizseniz araç değer kaybı ücreti talep edemezsiniz.

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesine göre; “motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı  süresi öngörmüş bulunursa bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir. Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş sayılır.Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Trafik kazası başka bir suçun işlenmesine de sebebiyet vermişse ceza zamanaşımı süreleri uygulanır. Bu gibi durumlarda Türk Ceza kanununda yer alan yaralama veya öldürme suçlarına uygulanan ceza zamanaşımı süreleri uygulanır. Yani trafik kazası neticesinde ölüm veya yaralama varsa, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi neyse maddi ve manevi tazminat davası açma süresi de odur.

Bazen karşılaşılan kazalarda taraflardan birinin zorunlu trafik sigortası olmayabilir yani değer kaybından kaynaklanan zararı tazmin edebileceğimiz bir muhatap sigorta şirketi olmayabilir. Bu gibi durumlarda, kusurlu taraf kusurlu olmayan tarafın hasarını bireysel olarak ödemekle yükümlüdür. Ödenmemesi durumlarında hukuk mahkemelerinde maddi-manevi tazminat davalarına konu olacaktır.

 

Kaza neticesinde araçtaki diğer kişilerin ölüm veya bir bedensel zarara uğradıkları durumlarda ikinci bir alternatif ise devletin açtığı Güvence Hesabından tazminat istemektir. Bu gibi durumlarda zorunlu trafik sigortası olmayan aracın, kazada kusuru bulunmayan araç sahibiyle yada araçta bulunup bedensel zarar gören diğer kişilerin zararları bu hesaptan tazmin edilir. Ayrıca bir trafik kazası neticesinde karşı tarafın zorunlu trafik sigortası olmadığı durumlar kolluk kuvvetlerine de bilgi verilerek kusuru olmayan taraf açısından ileride doğabilecek dava veya işlemlerde ispat aracı olarak kullanılabilir.

 

Leave Comments

Ara