6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN IŞIĞINDA ABONELİK SÖZLEŞMELERİ

Categories: Genel

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ışığında Abonelik Sözleşmeleri

 

Abonelik sözleşmeleri, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un 52. Maddesinde “Tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır.

Abonelik sözleşmeleri, yazılı veya mesafeli olarak kurulabilen bir sözleşmelerdendir. Fakat  abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur.

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz bu şekilde kurulan geçersizdir. Fakat abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

Yani 12 aylık bir abonelik sözleşmesine “sözleşmenin bitim tarihinden itibaren tekrar sözleşme tarihi kadar uzatılır” şeklinde bir hüküm konulamaz. Fakat abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra tüketicinin talepte bulunması ya da hizmet sağlayıcısından gelecek sözleşme uzatma teklifinin tüketici tarafından kabul edilmesi halinde abonelik sözleşmesi onay verilen tarih kadar uzatılacaktır.

Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Burada kanun tüketiciye, süresi bir yıldan uzun olan 18,24,36 ay gibi akdedilen sözleşmelerin herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin istenilen zamanda feshedilebileceği özgürlüğünü tanımıştır.

Aynı zamanda süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi herhangi bir cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Yani feshin tüketici tarafından satıcı veya sağlayıcıya usulüne uygun olarak yöneltilmiş olmasına rağmen tüketici feshe konu hizmeti almaya devam ediyorsa aldığı bu hizmet içinde ayrıca bir ücret ödemeyecektir.

 

Leave Comments

Ara