Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Contact Info

Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

Categories: Genel

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

 Halk dilinde kürtaj, çocuk aldırma, çocuk düşürtme olarak bilinen rahim tahliyesi doğum gerçekleşmeden önce gebeliği tıbbi müdahale ile sona erdirmektir. Gebeliğin onuncu haftasına kadar annenin sağlığı açısından da herhangi bir sakınca teşkil etmedikçe isteğe bağlı olarak gebelik süreci sonlandırılabilir. Gebe annenin sağlığı açısından zorunluluk olmadıkça on haftayı geçmiş bir gebeliğe son verilmesi annenin rızası olsa dahi suçun oluşmasına engel olmaz.

On haftayı geçmiş gebeliklerde, gebeliğin sonlandırılmasının annenin sağlığı açısından zorunluluk olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan kurul raporu esas alınmaktadır.

Gebeliğin on haftayı doldurmaması veya doldurmuş olsa dahi gebe annenin sağlığı açısından zorunluluk olması halinde rahim tahliyesini yapma yetkisi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına tanınmıştır.

Çocuk düşürtme suçu, Türk Ceza Kanunu 99. Maddesinde düzenlenmiştir:

Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına  hükmolunur.

Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.

Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

 Bu suçla birden fazla hukuksal yarar gözetilmektedir. Gözetilen bu yararlar; öncelikle  yaşama hakkı, biyolojik anne olabilme hakkı, anne olup olmamayı seçebilme hakkı, beden dokunulmazlığı hakkı, beden ve ruh sağlığı hakkı şeklinde sayılabilir.

            Çocuk düşürtme suçu uzlaşmaya tabi suçlardan olmayıp takibi de şikayete bağlı suçlardan değildir. Suç, savcılık tarafından resen soruşturulmalıdır. Yani şikayetten vazgeçilse dahi vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

             Rızaya dayalı çocuk düşürtme suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Rızaya aykırı çocuk düşürtme suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

            Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi, yetkili mahkeme ise kürtajın gerçekleştiği yer mahkemesidir.

  

                                                                                                                                                   Av. Tuğba COŞKUN

Leave Comments

Ara