Tag Archives: yapay zeka

BİLİŞİM HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI AV. KÜRŞAT ERGÜN “YAPAY ZEKAYA KARŞI İNSAN HAKLARI” KONUSU HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Yapay zekaya karşı insan hakları. İnsan Hakları Eylem Planı’nda yapay zekaya karşı insan hakları da önemli bir yer tutuyor. Uygulama kapsamında özgürlük ve sorumluluk ölçüleri inceleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda yapay zeka ve dijital dünyanın tehditlerine karşı insan haklarının savunulması için atılacak adımlar da belirlendi.

Ara