Tag Archives: Katılma Alacağı Davası

Katılma Alacağı Davası ve Katılma Alacağının Hesaplanması nasıl yapılır?

İsminden de anlaşılacağı üzere katılma alacağı, niteliği itibari ile bir “alacak” davasıdır.  Katılma Alacağı Davası ve Katılma Alacağının Hesaplanması nedir nasıl yapılır? hakkında merak edilen her şeyi makalemizde bulabilirsiniz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile getirilen düzenleme doğrultusunda 01.01.2002 tarihi itibariyle gerçekleşen boşanmalarda eşler, aksine bir düzenleme yapmadıkları takdirde edinilmiş mallara

Ara