Tag Archives: Bilişim sistemine girme suçu

Bilişim sistemine girme suçu ve cezası nedir?

            Türk hukuk sistemimiz kişilerin ve kamu düzeninin korunması adına hak ve menfaatleri için yasalar düzenlemektedir. Yıllar geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte hukuk sisteminde yeni kavramlar da yer almaya başlar. Bilişim alanı da hukuk sistemimizde yerini almış ve yaşanan mağduriyetleri bertaraf etmek ve önlemek için düzenlemeler yapmıştır. Bilişim sisteminden kasıt bilgisayarlardır.

Ara